Yleisradion ASP lisäkorko laskuri

Yleisradion ASP lisäkorko laskuri on kätevä tapa haarukoida sitä, kuinka paljon saat ASP-talletuksillesi korkoa ja lisäkorkoa, sekä minkähintaisen asunnon voit säästämisen lopussa ostaa.

YLE rakensi nettilaskurin osana asuntosäästöpalkkio-järjestelmää koskevaa uutisointiaan elokuussa 2015, periodilla, jolloin ASP-säästämisen susio oli voimakkaassa kasvussa.

Nettilaskurin valmistumisen aikaan ASP-tilejä oli olemassa yhteensä 113 700 kappaletta ja euromääräinen ASP-lainapääoma oli lähes 2 miljardia.

ASP-lainakanta oli 3,8 miljardia syyskuun lopussa 2019, joten kasvu jatkui myös Yleisradion uutisoinnin jälkeen ja sen kannustamana.

Ylen ASP lainalaskuri

Yleisradion ASP-lainalaskuri on rakennettu siltä pohjalta, että ASP-tilille on tehtävä taletuksia minimissään kahdeksan vuosineljänneksen, eli noin kahden vuoden ajan, mutta voit käyttää laskuria pidemmillekin säästämisen ajanjaksoille.

Laskurissa käytetty talletustilin vuosikorko on 1 %, jonka päälle tuleva neljän prosentin lisäkorko myönnetään, kun asuntokaupat on tehty, mutta vain ensimmäiselle talletusvuodelle ja enintään viidelle seuraavalle kalenterivuodelle.

Lain mukaan lisäkorko on 2% – 4%, mutta käytännössä kaikki suurimmat pankit tarjoavat tätä lisäkorkoa maksimimääräisenä, 4 % suuruisena.

Pääset käyttämään YLEn ASP-lainalaskuria kokonaisuudessa osoitteessa yle.fi/uutiset/3-8227554.

Yleisradion ASP lainalaskurin käyttö lisäkoron suhteen

Ylen ASP laskuri lisäkoron suhteen.

Laskurilla pääset kokeilemaan eri tulemia suhteessa siihen, kuin paljon voit laittaa säästöön ensimmäisenä, toisena, jne vuotena ASP-tilillesi.

Lisäkoron euromäärään vaikuttavat vain ensimmäisenä talletusvuotena ja maksimissaan viitenä seuraavana kalenterivuotena tehdyt talletukset.

Näet laskurin avulla lisäkoron ohella vuosittaisen korkotuoton summattuna sekä sen, minkä hintaiseen asuntoon sinulla säästämisen lopulla on varaa lainan kanssa.

Mikäli laskurin antama ensiasunnon hankintahinta ei vastaa asuntomarkkinoillasi olevien asuntojen hintatasoa, voit hakea tälle erotukselle myös ns. lisälainaa, johon ei tosin sovelleta ASP-lainan sääntöjä.

Ylen ASP laskurin antamien tulosten tulkinta

Ensimmäinen laskurin antama luku on talletuskorko, joka on johdettu antamiesi talletusten perusteella ja pankin lain perusteella maksaman yhden prosentin vuotuisen talletuskoron kautta. Peruskorko kasvaa korkoa korolle pohjalta, ja se maksetaan ASP-tilillesi vuosittain.

Lisäkorko on toinen laskurin antamista luvuista, ja se maksetaan ASP-säästäjälle vasta silloin, kun asunnon kauppakirja on valmis ja ensiasunto on hankittu.

ASP-lainan myöntävä pankki maksaa lisäkoro tallettamisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta, ja se on lakisääteisesti 2–4 prosenttia (laskurissa aina neljä prosenttia).

Lisäkorosta ja talletuksille maksettavasta peruskorosta on hyvä muistaa, että ne ovat lähdeverosta vapaata korkotuottoa.

Laskurissa on tehty muutamia oletuksia. Yksi näistä on se, että vuosisäästöt tallennetaan tasaisesti jokaisella vuosineljänneksellä.

Siten, jos valittu vuosisumma on 6000 euroa, talletukset ovat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 1500 euroa, toisena vuosineljänneksenä 1500 euroa, kolmantena vuosineljänneksenä 1500 euroa, sekä neljäntenä vuosineljänneksenä 1500 euroa.

Lisäksi korkojen laskemista varten laskuri olettaa lisäksi, että nämä talletukset tehdään vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä.


Yleisradion ASP laskuri ei laske mukaan vuosittaista inflaatiota.