Yrityksen arvon määritys

Yrityksen arvon määritys metodeja on useita, mukaanlukien diskontattu kassavirta metodi sekä vertailuluku metodi.

Yrityksen arvo tarvitaan monenlaisissa tilanteissa yrityksen elinkaaren aikana. Jos yritys esim ottaa lainaa, on yksi lainan antoperusteista sekä se miten yrityksen omistama pääoma kattaa sekä lainan korot että takaisinmaksettavan pääoman.

Yrityksen arvonmääritys on päätoimialaa erilaisille investointipankeille, joiden päätehtävänä on analysoida yritysten arvo sekä ensiannissa pörssiin, että erilaisissa mielipiteen anto toimeksiannoissa varsinkin yritysosto ja -myynti tilanteissa.

Myös henkilöstön palkkauksen osana saattaa olla eriä jotka riippuvat yrityksen arvosta. Tällaisia eriä ovat mm. erilaiset henkilöstön optio ohjelmat.

Erilaisista arvonmääritystavoista yksi käytetyimmistä on diskontattu kassavirta metodi.

Tässä metodissa yrityksen ennakoidut negatiiviset ja positiiviset kassavirrat yritykseltä diskontataan nykyarvoonsa korolla, joko joko on yleisesti hyväksytty riskin diskonttauskorko alalla, keskiarvo yritykseen hankitun oman tai vieraan pääoman tuottovaatimuksesta, yrityksen projektien riskien painotettu keskiarvo, tai joku muu diskonttaus korko, jonka yritys tuntee vastaavan kassavirtojen riskirakennetta.

Toinen yleisesti käytetty metodi yrityksen arvonmäärityksessä on ns. komparatiivisten firmojen kautta arvon määritys. Tällaiset arvonmääritysmetodit ovat suosiossa varsinkin teknisillä aloilla joiden tulevaisuuden kassavirrat ja teollisuusalan vaihtelut ovat usein tuntemattomia alan uutuudesta johtuen.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta olivat internet alan yritykset, joiden arvonmääritys 90-luvun aikana perustui pääosin komparatiivisiin arvoihin.

Vertailuarvoja saadaan kun yrityksen profiilia vastaava yritys on jo arvonmääritetty muualla, kuten pörssissä tai yrityskaupan kautta.

Vertailulukuna voidaan käyttää esim. ns. price-to-earnings lukua, jossa yrityksen arvo määräytyy kertoimena viimeisimmästä vuotuisesta yrityksen voitosta.

Jos yritys tuota voittoa, voidaan kerroin ottaa myös ennakoidusta voitosta, liikevaihdosta, tai muista liiketoiminnan suuruuteen liittyvistä kertoimista, kuten internet sivujen kävijämääristä internet yritysten kohdalla.

Jos olet kiinnostunut oppimaan kyseisten metodien käytön ammattilaisten tapaan, hyvä perusteos on Brealey & Myersin kirja “Principles of Corporate Finance,” joka toimii perusteoksena mm. Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla arvonmäärityksessä.