Yritysten sijoitus- ja rahoituspäätökset

Yritysten sijoitus-ja rahoituspäätökset, mitä ne ovat ja mitä niiden avulla pyritään saavuttamaan, ovat keskeisiä kysymyksiä, joita tulee ymmärtää yhtiöiden toimintoja tutkittaessa.

Yhtiöt sijoittavat toimintaansa varten omaisuuseriin, jotka sitten vastaavasti luovat rahavirtoja sekä tuloja.

Osa näistä omaisuuseristä ovat aineellisia, kuten vaikkapa tehtaat ja työkalut, toiset taas aineettomia, esimerkkeinä brändit ja patentit.

Yritykset rahoittavat näiden omaisuuserien ostot lainaamalla, pitämällä yhtiön sisällä ja uudelleensijoittamalla kassavirtoja, sekä myymällä lisäosakkeita yhtiön osakkeenomistajille.

Siten yhtiön talousjohtajalla on edessään kaksi kattavaa finanssikysymystä:

1) mitä sijoituksia yrityksen tulisi tehdä?
2) kuinka yhtiön tulisi rahoittaa nämä sijoitukset?

Sijoituspäätökseen kuuluu rahan käyttäminen, kun taas rahoituspäätökseen kuuluu rahan hankkiminen.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat erilaisia monilla eri tavoilla, kuten suhteessa heidän omaisuutensa kokoon, riskitoleranssiinsa, sekä sijoitushorisontin pituuteen.

Näistä eroista huolimatta kaikki osakkeenomistajat yleensä suosivat yhtä ja samaa taloustavoitetta: he haluavat talousjohtajan kasvattavan yhtiön arvoa ja sen osakkeen hintaa.

Siten menestyksekkään talousjohtamisen avain onkin yhtiön arvon kasvattaminen.

Yhtiö voi yhtäältä sijoittaa uusiin omaisuuseriin, tai antaa kertyneet rahavarat takaisin osakkeenomistajille, jotka sitten voivat jälleensijoittaa nämä varat finanssimarkkinoille.

Talousjohtajat lisäävätkin yhtiön arvoa silloin, kun yritys pystyy hankkimaan korkeampia tuottoja sijoitetulle pääomalle kuin mitä osakkeenomistajat voivat hankkia itsenäisesti.

Täten osakkeenomistajien sijoitusmahdollisuudet yhtiön ulkopuolella asettavat ne standardit, joita sijoitusten yhtiön sisällä tulee ylittää.

Talousjohtajat käyttävätkin näitä standardeja viitatakseen vaihtoehtoiskustannukseen osakkeenomistajien antamalle pääomalle.

Firman menestys riippuu talousjohtajan toimien ohella siitä, miten hyvin yhtiö pystyy valjastamaan muiden johtajiensa ja työntekijöidensä työpanostukset arvon kasvattamiseen.

Hyvä yhtiön hallinto ja soveltuvat kannustimet auttavat lisäksi estämään houkutuksia kasvattaa osakkeen hintaa laittomin tai epäeettisin keinoin.